De NEE|JA en NEE|NEE-sticker voor de brievenbus gaat digitaal

Brievenbussticker voortaan online aan/uit zetten

 

Vanaf 1 januari 2023 vindt de registratie van ieder huishouden om wel of geen reclamefolders te ontvangen digitaal plaats. Huishoudens kunnen hun voorkeur eenvoudig doorgeven én aanpassen via www.InMijnBus.nl. Hiermee verdwijnt de brievenbussticker uit het straatbeeld – na de invoering, nu 30 jaar geleden. InMijnBus maakt het eveneens mogelijk om bezorging tijdelijk uit of aan te zetten. Voor de registratie via InMijnBus zijn geen gegevens van personen nodig. Hiermee is Nederland het eerste land in de wereld dat deze voorkeur digitaliseert.

 

Huishoudens die de eigen voorkeur al eerder via de NEE|JA, NEE|NEE of JA-sticker hebben geregistreerd, zien deze overgenomen in de registratie van InMijnBus.

 

Introductie in drie stappen

Vanaf 1 april 2022 zal MailDB de eerste pilots met InMijnBus gaan uitvoeren in verschillende wijken. Vanaf 1 juli 2022 zullen dan de eerste steden overgaan naar InMijnBus. Ieder huishouden ontvangt een kaart waarmee via een QR code of telefonisch met een unieke code de voorkeur kan worden aangepast. Deze unieke codes horen bij het huis en worden bij verhuizing overgedragen aan de nieuwe bewoners die hun voorkeur weer kunnen aanpassen. Zo is het niet nodig om gegevens van of over personen te delen.

 

Op 1 januari 2023 zal heel Nederland zijn overgegaan op InMijnBus. Middels een online publiekscampagne vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zal MailDB de komst van InMijnBus onder de aandacht brengen van de Nederlandse consument.

 

Makkelijker voor consument

MailDB, de brancheorganisatie die de huidige brievenbusstickers uitgeeft, neemt dit initiatief om het voor consumenten gemakkelijker te maken hun voorkeur aan te passen, ook tussentijds. Nu moet de brievenbussticker op het gemeentehuis worden afgehaald, wat voor veel consumenten een drempel is. Thomas Hopman, voorzitter MailDB: “We zien in onderzoek dat consumenten hun voorkeur online aan/uit willen kunnen zetten, bijvoorbeeld bij vakantie, verbouwing of in aanloop naar de decembermaand. En in de praktijk vinden sommige huishoudens een sticker halen ‘gedoe’ of een sticker plakken ontsierend op de brievenbus. Daarom plakt een flinke groep huishoudens de sticker niet op. Het is dan ook tijd voor een moderner alternatief.”

 

Minder ongelezen folders in de papierbak

Verwachting is dat dit nieuwe digitale systeem een impuls geeft aan de vermindering van ongelezen folders en ongeadresseerd drukwerk. Hopman: “Nu zet 35% van de Nederlandse huishoudens zijn brievenbus dicht voor folders. Verwachting is dat dit met de invoering van het nieuwe systeem naar boven de 50% van de huishoudens zal stijgen. Dat betekent minder drukwerk. En minder drukwerk dat ongelezen in de papierbak verdwijnt. En dit is ook goed voor de ondernemer. Die weet dat de folders die zij verspreidt ook gewenst zijn en gelezen worden.”

 

Tweederde van Nederlanders gebruikt reclamefolders

Consumenten gebruiken de reclamefolder voor hun boodschappen en aankopen. Hopman: “Zo’n 2/3e van de Nederlanders leest ze bijna elke week. Een op de vijf huishoudens heeft de aanbiedingen nodig om rond te komen. En ondernemers hebben de reclamefolder nodig om (nieuwe) klanten voor hun dienst, winkel of restaurant te interesseren. De reclamefolder heeft op dit moment nog een belangrijke economische functie die mogelijk op termijn door andere media zal worden overgenomen.”

 

InMijnBus voor huishoudens

 

InMijnBus voor verspreiders

 

InMijnBus voor overheid