Reclamecode Code VOR

De Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) is één van de 22 bijzondere gedragscodes binnen de structuur van de Reclame Code Commissie. De Code VOR voorziet in het landelijk beschikbaar stellen van brievenbusstickers voor het weren van reclamefolders en/of huis-aan-huiskranten, de handhaving, de klachtafhandeling en het sanctiebeleid. Zie www.reclamecode.nl/nrc/code-verspreiding-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-code-vor/

 

Aanpassing Code VOR

Het bestuur van MailDB heeft een wijziging ingediend bij de Reclame Code Commissie voor de Code VOR. Belangrijkste aanpassing in de gedragscode is een online registratie van de voorkeur van huishoudens ter vervanging van de brievenbusstickers. Met deze aanpassing vallen de gemeenten die opt-in hebben ingevoerd ook weer onder de code.

 

De online registratie is als separaat onderdeel van de aangepaste Code VOR ter toetsing voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Overgang

De verwachting is dat per 1 juli 2022 zal de nieuwe Code VOR in werking zal treden en de consument kan vanaf dat moment zijn huidige voorkeur op basis van brievenbussticker online aanpassen via InMijnBus. Vanaf dat moment wordt op basis van de online registratie bezorgd en kan de sticker van de brievenbus worden verwijderd.